Sekite mūsų naujienas

Submit your Email
Karjeros klubas mokykloms
Profesinio orientavimo ir savęs pažinimo veiklos mokyklose ir už jų ribų
8-12 klasių moksleiviams
Kassavaitiniai atvirieji mokymai.
Kiekvieną savaitę semkis naujų žinių ir įkvėpimo dalyvaudamas nemokamuose užsiėmimuose!
15 - 35 metų jaunimui
Individualus darbas ties tavo asmenine karjera ir tikslais
Dalyvauk išplėstinėje projekto programoje, gauk asmeninę mentorystę tikslų išsigryninime ir siekime bei asmenines skirtingais metodais remiantis dirbančių specialistų konsultacijas
14 - 30 metų jaunimui
Stovyklos jaunimui
Išnerk iš savo kasdieninės rutinos ir ilsėkis tobulėdamas!

2018 m. gruodžio 17 d., pirmadienis

Karjeros stovykla "Kelionė į ateitį" Žalianamyje - Antakalnio atvirame jaunimo centre

KARJEROS KLUBAS

         Šių metų lapkričio - gruodžio mėnesių eigoje dvidešimt Antakalnio progimnazijos aštuntų klasių moksleivių turėjo galimybę dalyvauti projekte, finansuotame Antakalniečių bendruomenės. Projekto tikslas - ugdyti moksleivių karjeros planavimo, verslumo įgūdžius bei lavinti socialines-emocines kompetencijas, gebėjimą formuoti kokybišką ir produktyvų ryšį su aplinkiniais. Šie susitikimai vyko vieną kartą per savaitę penkias savaites iš eilės. Kiekviena projekto diena buvo skirta vis naujoms gyvenimo sritims ir buvo paremta vis kitais neformalaus ugdymo pagrindu grįstais metodais. Dalyviai turėjo galimybę kelioms dienoms palikti mokyklos suolus ir visai dienai pasinerti į gilesnį savęs pažinimą ir supratimą.


    Pirmąją ir antrąją projekto dieną dalyviai formavo ir stiprino savo komandą bei, palengva apšildami, gilinosi į pirmąsias programos temas. Pirmąją dieną grupė pasinėrė į demokratijos ir pilietiškumo temas. Patyriminės užduoties metu susipažino su rinkimų procesu ir turėjo galimybę savo kailiu patirti, kas yra rinkiminė kampanija bei rinkimai. Antrosios dienos eigoje dalyviai tyrinėjo ir įveikinėjo vidines baimes, trukdančias siekti ir pasiekti vienokių ar kitokių gyvenimo tikslų. Taip pat su moksleiviais buvo kalbama apie žalingus įpročius ir jų neigiamą poveikį. Šiose pirmose projekto dienose buvo daug judėjimo, juoko ir aktyvių patyrimų.

Trečiosios dienos eigoje dalyviai aktyviai gilinosi į Empatiško bendravimo (NVC) modelį ir finansinių archetipų modelį, kurie leido įgyti visiškai naują požiūrį į tokias svarbias temas kaip komunikacija su aplinkiniais, konfliktų sprendimas ir finansų planavimas, o taip pat stiprino dalyvių kritinio mąstymo įgūdžius. Pirmoje dienos dalyje moksleiviai buvo supažindinti su empatiško bendravimo metodikos pagrindinėmis sąvokomis, nuostatomis, kurios prisideda prie konstruktyvaus bendravimo, o taip pat ir nuostatomis, kurios šiam bendravimui trukdo. Praktinių užduočių, diskusijų ir individualaus darbo metu geriau pažino iššūkius keliančias situacijas, jose kylančius jausmus bei už jų slypinčius poreikius.
Antroje dienos pusėje buvo gilinamasi į finansinius archetipus, buvo kalbama apie skirtingus žmonių tipus - linkusius taupyti, linkusius išlaidauti ar apskritai kalbėti arba net pripažinti pinigus. Dalyviai pažino aštuonių archetipų modelį, pagal kurį gavo užduotį įvardinti savo pagrindinius archetipus. Užsiėmimo tikslas buvo atpažinti kiekvieno asmens unikalų santykį su pinigais ir apribojančius įsitikinimus arba nuostatas jų atžvilgiu. Vėliau moksleiviai gavo užduotis atpažinti vienokius ar kitokius finansinius archetipus žymiose asmenybėse ar savo pačių tėvuose bei pastebėti, kaip aplinkinių požiūris į pinigus veikia juos pačius. Dienos pabaigoje dalyviai pasidalino į grupes ir gavo užduotį sugalvoti interaktyvų žaidimą, kuris padėtų žaismingiau įsiminti visą įgytą informaciją.


    Ketvirtos dienos eigoje dalyviai pasinėrė į savęs pažinimą per kūrybines veiklas, taikant meno terapijos metodus, kurių dėka galėjo laisvai kurti bei tyrinėti savo kūrinius ir save. Pirmoje dienos pusėje kūrė savo ateities vizijų žemėlapį, mokydamiesi laisvai ir kūrybingai žvelgti į savo tolimąją ateitį, nebijoti svajoti apie gražius ir globalius dalykus bei juos paversti konkrečiais apčiuopiamais tikslais. Antroje dienos pusėje  moksleiviai pasinėrė į savo vidinius išgyvenimus, emocijas, mintis ir jausmus per judesio terapijos, garso terapijos metodus, piešdami savo kūno silueta ir analizuodami visa tai, ką patyrė ir atvaizdavo. Šios meno raiškos priemonės ir metodai mokė dalyvius atpažinti savo emocijas ir potyrius, nes per kūrybinį procesą kalba mūsų vidinis "aš". Šie metodai nereikalauja specialių meninių gebėjimų, svarbus pats kūrybinis procesas, kuris gali padėti atrasti ir pažinti save, atsakyti į neatsakytus klausimus spontaniškai kuriant, bendraujant ir reflektuojant grupėje.


   Penktos dienos eigoje dalyviai visa galva panėrė jau į visiškai konkrečius metodus ir žingsnius, padedančius geriau pažinti save, savo vidinius talentus, charakterio bruožus ir ypatybes, į kurias svarbu remtis, kuriant savo gyvenimo stiliaus ir karjeros dizaino paveikslą. Visas šis darbas vyko remiantis vidinės energijos valdymo medžio modeliu, talpinančiu savyje skirtingų kultūrų palikimais remtomis filosofijomis apie laimingą gyvenimo stilių ir darbą, kokybiškos kasdienybės formavimą ir savo likimo bei gyvenimo pokyčių valdymą.


Šio modelio pagrinde buvo remtasi informacija apie pasąmonines nuostatas ir jų reikšmę kasdienybėje, moksleiviai mokėsi koučingo technikų, padedančių dirbti su vidinėmis nuostatomis. Taip pat buvo kalbėta ir apie gerų santykių su šeima palaikymo svarbą bei jų poveikį asmeninės karjeros sričiai, dalyviai piešė ir analizavo savo pačių giminės medžius bei santykius su artimaisiais. Vėliau tyrinėjo rytietiškos kultūros septynių gyvenimo sferų balanso filosofiją, japoniškojo IKIGAI modelio filosofiją bei Vedų kultūros palikimo filosofiją laimingo gyvenimo stiliaus atžvilgiu, mokėsi sąmoningai reflektuoti ir valdyti gyvenimo patirtis ir jų teikiamas emocijas.


Viso projekto eigoje dalyviai buvo aktyviai skatinami dirbti komandoje, tarpusavio supratime, solidarume ir palaikyme, kas stiprino ir jų pačių komandinio darbo įgūdžius bei gebėjimus, empatiškumą vienas kito tikslams ir išgyvenimams. Paskutiniąją dieną išlydėjome vieni kitus su giliu supratimu prasmės ir svarbos viso to, kas vyko šių penkių dienų eigoje, bendradarbiaujant su penkiais skirtingais lektoriais, kiekvienas kurių padėjo dalyviams pažinti save vis iš naujos pusės. Ir kadangi "mokslų ant pečių nenešiosi" tikime, kad kiekviena vykdyta veikla ir jos rezultatai bei įspūdžiai reikiamu metu atras mūsų dalyvius jų svarbių ir reikšmingų gyvenimo pasirinkimų ir pamokų kelyje.

2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

Projektas "VIRSMAS" Žalianamyje - Antakalnio atvirame jaunimo centre

KARJEROS KLUBAS


 Šiais metais mūsų programa tapo Antakalnio atviro jaunimo centro Žalianamis projekto "VIRSMAS", finansuoto Jaunimo reikalų Departamento, dalimi.

Dviejų metų trukmės "VIRSMO" projektas, vyksiantis iki 2019 metų pabaigos yra sudarytas iš kelių plotmių: profesinio orientavimo, fizinės sveikatos stiprinimo bei emocinės sveikatos stiprinimo dalių. Visų projekto plotmių veiklos vyksta kelis kartus per savaitę, įskaitant ir savaitgalio dienas. Jų tikslas - įtraukti dalyvius į teigiamų pokyčių asmeniniame gyvenime procesą palaipsniui, leidžiant pasirinkti sau priimtiniausią ir patraukliausią tobulėjimo bei savęs pažinimo veiklą ir būdą.


KARJEROS KLUBAS šiais metais gerokai išplėtė savo paslaugų spektrą - jeigu praeitais metais turėjome tris konsultantus, vykdančius individualų darbą su jaunuoliais, šiais metais asmeninių mentorių skaičius išsipletė iki šešių specialistų, dirbančių, remiantis skirtingais individualaus konsultavimo metodais. Išplėstinės Karjeros klubo programos dalyviai turėjo galimybę tyrinėti save ir ieškoti savo gyvenimo pašaukimo pasitelkiant meno terapijos, savistabos ir emocijų terapijos, koučingo ir empatiško bendravimo metodus.

Išplėstinės programos dalyviai - tai 14 - 29 metų jaunuoliai, esantys vienokiame ar kitokiame gyvenimo etape. Jų tarpe yra ir moksleiviai, ieškantys savęs daugybėje skirtingų profesinių sričių, ir studentai, mąstantys apie studijų programos pakeitimą arba sėkmingą savęs realizavimą pabaigus mokslus, ir vyresnio amžiaus jaunuoliai, kurie, jau pabaigę aukštuosius mokslus bei dirbantys dažnu atveju gerai apmokamus darbus siekia atrasti savo tikrąjį gyvenimo pašaukimą ir iš esmės pakeisti veiklos kryptį. Individualaus darbo metu dalyviai keliasi asmeninius tikslus ir iššūkius, kurių siekia pasitelkdami mentorių pagalbą, taip pat praktikuojasi dominančiose veiklų srityse.


Karjeros klubo programa kiekvienam norinčiam siūlo ir kassavaitinius nemokamus atviruosius  mokymus, kurie šiais metais skaičiuoja savo jau trečią gyvavimo sezoną Žalianamyje. Per šiuos metus nuo rugsėjo mėnesio spėjome paliesti gyvenimo stiliaus, tikslų ir motyvacijos, emocijų ir komforto sričių temas. 2019 metais nersime į savęs pozicionavimo ir darbo paieškos, verslo pagrindų, idėjos pozicionavimo ir pardavimų, verslo komunikacijos, komandos formavimo ir valdymo bei efektyvios lyderystės sričių temas.


Kiekvienuose atviruosiuose mokymuose dalyvauja nuo dešimties iki trisdešimties dalyvių, kurie kiekvieną savaitę įgyja naujų teorinių žinių bei praktiškai tobulina kompetencijas, reikalingas siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką, geriau pažinti ir pozicionuoti save bei savo idėjas, kurti kokybišką bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį su aplinkiniais.


Pastebėjome, kad vienas esminių Karjeros klubo sekmės ir aktualumo paslapčių - tai, kad besikurianti, pasipildanti ir atsinaujinanti kiekvieną savaitę vykstančių užsiėmimų jaunimo bendruomenės nariai žino, kad ši veikla vyksta nenustojamai ir reguliariai, atverdama vis naujas žinias bei tobulėjimo galimybes. Atvirųjų užsiėmimų pastovumas ir rėmimasis atviruoju darbu su jaunimu, neįpareigojant jaunuolių dalyvauti veiklose būtinumo tvarka suteikia jiems saugumo jausmą ir žinojimą, jog net ir praleidus kelis užsiėmimus visuomet galės sugrįžti ir aktyviai įsijungti į  sau aktualių temų nagrinėjimą.


FIZINĖS SVEIKATOS stiprinimo veiklos apjungė savyje kassavaitinius Vinyasa Flow jogos užsiėmimus, acro jogos užsiėmimus, stiprinančius ne tik fizinę būklę, laikyseną, gebėjimą koncentruotis, bet ir psichologinę savijautą, gebėjimą dirbti komandoje bei vidinę motyvaciją įgalinti save per sveiką kūną. Yogos užsiėmimų tikslas visų pirma buvo išlavinti ryšį su savo fiziniu kūnu ir kvėpavimu, tuo pat metu išlaikant dėmesį savo viduje kaip kūno sąmoningumo praktika, kurią galima pritaikyti savo kasdieniniame gyvenime. Keletą kartų per mėnesį vyksta ir atvirieji užsiėmimai sveikatingumo ir aplinkosaugos temomis bei sveiko maisto gaminimo dirbtuvės, kurias veda įvairūs mitybos specialistai: Aida Matulevičiūtė, Paulius Paulauskas, Jūrate Navikienė ir Kristina Bondar iš Lietuvos Sveikuolių Sąjungos. Pasikliaujant sveikatingumo veiklų vedėjais buvo atrastas puikus formatas apjungiant mitybos paskaitas su šeimyniniais maisto gaminimais grupėje, kuriais mes toliau vadovaujamės, kad sukurtume kokybiškas patirtis, pagrįstas ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis  žiniomis. Ši projekto kryptis metų eigoje taip pat formavo ir stiprino savo sekėjų bendruomenę, kurios nariai vertina veiklų reguliarumą ir teigiamą pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Su laiku išsivystė ir toliau vystosi stiprios jogos, ekologijos ir sveikatingumo bendruomenės.


EMOCINĖS SVEIKATOS stiprinimo veiklos siūlo jaunuoliams pačias įvairiausias saviraiškos ir gilesnio savęs pažinimo priemones ir metodus. Kassavaitiniuose kūrybinių tyrinėjimų užsiėmimuose dalyviai turi galimybę iš įvairių pusių analizuoti savo kasdieninius išgyvenimus bei skirtingas gyvenimo sritis.


Skandinaviški patyriminiai (LARP) žaidimai, vykstantys kelis kartus per mėnesį suteikia galimybę jaunimui peržvelgti įvairias gyvenimiškas situacijas bei socialinio elgesio modelius, ir tokiu būdu ugdyti kritinį mąstymą, pasitikėjimą savo veiksmais ir sprendimais, kurti kokybišką santykį su aplinkiniais.
Kassavaitiniai meditacijos užsiėmimai gilina jaunuolių žinias apie savistabą ir emocijų terapiją, suteikiant praktinius įrankius, reikalingus stiprinti emocinį intelektą, kantrybę, gebėjimą koncentruotis ir kokybiškai išgyventi kasdienybės patirtis, efektyviai susidorojant su stresu ir kitomis neigiamomis emocijomis.

Svarbų vaidmenį mūsų projekte atlieka ir Žalianamio SAVANORIAI, globojantys, lydintys ir koordinuojantys visas projekto veiklų dalis. Šį sezoną startavusi ŽALIANAMIO AMBASADORIŲ programa supažindina įvairių Vilniaus mokyklų mokinius su Antakalnio atviru jaunimo centru, VIRSMO programa ir visomis galimybėmis, kurias teikia centras. Patys savanoriai, ruošdami ir atlikdami šiuos pristatymus bei klasių grupių komandinius žaidimus lavina savo viešosios kalbos, fasilitavimo ir organizacinius gebėjimus.


Palaipsniui stiprinant, tobulinant ir plečiant centro veiklas tuo pačiu stipriname ir darbo su savanoriais, kurių šiais metais turėjome virš penkiasdešimties sistemą. Kiekvienas savanoris įneša į mūsų veiklą svarbų ir vertingą vaidmenį, dalindamasis savo turimais talentais, domėjimosi sričių potencialu, tuo pačiu stiprindamas savo paties turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius, svarbius įsidarbinant ir realizuojant save visuomenėje.

Be viso to "VIRSMO" rėmuose vyksta ir BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ SU KITAIS ATVIRAISIAIS JAUNIMO CENTRAIS STIPRINIMAS, kuriame taipogi vieni svarbiausių veikėjų yra mūsų savanoriai, padedantys kurti kokybišką, atvirą, šiltą ir nuoširdų santykį su kitų centrų lankytojais ir darbuotojais.


Šiais metais turėjome progą aplankyti Rietavo atvirą jaunimo centrą, o taip pat Aukštadvario atvirą jaunimo centrą, su kuriais įgyvendinome bendras profesinio orientavimo ir emocinės sveikatos stiprinimo veiklas - bendravome apie gyvenimo stiliaus ir karjeros kelio formavimą bei vykdėme veiklas, padedančias jaunuoliams pažinti save remiantis meno terapijos metodais. Po šių edukacinių veiklų, paremtų neformalaus ugdymo metodais bendravome prie vaišių stalo ir dalinomės savo darbo su jaunimu, savanorystės ir veiklų patirtimis.

Palaipsniui, atliepiant jaunimo poreikiams formavosi ir dar viena mūsų veiklų kryptis, skirta stiprinti visuomeniškai aktyvų jaunimą - programa "KARTU DAUGIAU". Metų eigoje organizavome keletą mokymų, skirtų jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, o taip pat visuomeniškai aktyvioms pavienėms iniciatyvinėms grupėms ir individualiems lyderiams. Mokymų metu gilinomės į organizacijos, socialinių projektų sėkmingo įgyvendinimo ypatumus. Atstovavome šių grupių interesus Vilniaus savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus organizuotame projekte "VILNIETIS", kuriame pateikėme argumentus apie tai, jog verta investuoti daugiau resursų ir teikti daugiau įvairesnės paramos pavieniams lyderiams ir iniciatyvinėms grupėms, kurioms nerezonuoja dalyvavimas nusistovėjusiose jaunimo politikos atstovavimo struktūrose. Taip pat, bendradarbiaudami su Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija ir Lentvario atviru jaunimo centru  dirbome individualiai su įvairiomis iniciatyvinėmis grupėmis, remiant jas jų juridinio tapsmo asociacija kelyje bei kuriant veiklų programas, rašant pirmuosius projektus.


Metus užbaigėme "VIRSMO" PROJEKTO VIDURIO ĮSIVERTINIME, kuriame dalyvavo visi projekto vykdytojai, veiklų vedėjai, mentoriai, asmeniniai konsultantai ir keletas programos dalyvių. Įsivertinimo metu diskutavome apie vykstančius procesus ir pokyčius dalyviuose grupinio ir individualaus darbo metu, stiprinome projekto komandą ir dalinomės asmeniniais įspūdžiais, įžvalgomis, palinkėjimais.


Apibendrinant visas šių metų projekto įgyvendinimo patirtis jaučiamės įkvėpti išgyventų akimirkų ir kupini energijos pradėti antruosius "VIRSMO" gyvavimo metus 2019 metais. Visiems mūsų kolegoms, partneriams, savanoriams ir dalyviams linkime neišsenkančios energijos, kokybiško, nuoširdaus pasitenkinimo teikiančio bendradarbiavimo ir kuo daugiau naujų idėjų ir minčių!

2017 m. gruodžio 28 d., ketvirtadienis

Karjeros klubo projekto eiga

KARJEROS KLUBAS


       Metų pabaiga yra puikus metas pamąstyti apie išvadas ir užsibrėžti naujus tikslus, tad pats laikas būtų apžvelgti ir mūsų projekto pusmečio veiklos eigą. Šių metų spalio mėnesį Antakalnio atvirame jaunimo centre Žalianamis, Antakalniečių bendruomenės remiamas ir palaikomas startavo antrasis Karjeros klubo sezonas.      Projekto misija - skatinti ir palaikyti asmeninių tikslų siekiantį, savo gyvenimo pašaukimo dar tik beieškantį jaunimą, įgyvendinant šį tikslą keliose plotmėse: organizuojamų kassavaitinių mokymų plotmėje, asmeninių dalyvių konsultacijų plotmėje, padedant šiose konsultacijose labiau pažinti save bei užsibrėžti konkrečius tikslus, bei šių dalyvių asmeninio gyvenimo plotmėje, kur žingsnis po žingsnio yra vykdomas jaunuolių palydėjimas asmeninės sėkmės kelio pradžioje.

Žemiau kviečiame žvilgtelėti mūsų sukurtą Karjeros klubo reprezentacinį filmuką:     Šis projektas apjungia 14-30 m. jaunimą, siekiantį tobulėti ir sąmoningai rinktis savo gyvenimo bei karjeros kelią. Atvirųjų užsiėmimų metu sekmadieniais yra paliečiamos ir tyrinėjamos įvairios temos: verslumas, karjeros planavimas, asmeninis efektyvumas, asmenybės bei dvasinis tobulėjimas, santykiai su aplinkiniais. Dalyviai turi galimybę susipažinti ir įvaldyti naujausius šiuolaikinio pasaulio verslo ir komunikacijos instrumentus, praverčiančius visose gyvenimo srityse.


     Paskaitas veda Karjeros klubo lektoriai bei kviečiami svečiai - sričių ekspertai, kurie padeda nuodugniai ištyrinėti vienokį ar kitokį praktinį klausimą, su kuriuo anksčiau ar vėliau susiduria kiekvienas žmogus, siekiantis sukurti sėkmingą, unikalią ir laimingą karjerą.


     Užsiėmimuose svarbią vietą užima teorinė dalis, kurios metu dalyviai sužino šiuolaikiškiausią informaciją apie įvairias verslo sritis, asmenybės efektyvumą bei tobulėjimą. Didelį pasisekimą turi ir temos, skatinančios dvasinį tobulėjimą, tačiau ir jos yra paremtos ne tiek ezoteriniais populiariosios psichologijos teiginiais, kiek naujausiais moksliniais tyrimais apie žmogaus galimybes ir prigimtį.


     Verta pabrėžti, jog šiuolaikinės technologijos ir mokslas žengia į priekį vis greitėjančiu tempu, ko pasekoje formalaus švietimo įstaigos neretu atveju tiesiog nebespėja integruoti į savo programas šią naujausią informaciją, tad mūsų tikslas yra padėti spręsti šią problemą, suteikiant jaunimui kuo daugiau lanksčiųjų įgūdžių, tokiu būdu pagyvinant ir suaktyvinant jaunimo švietimą per mūsų organizuojamas  neformalaus ugdymo veiklas.


     Taip pat kiekvieno užsiėmimo metu dalyviai gauna kelias praktines užduotis, kurių tikslas - tuoj pat įtvirtinti teorinėje dalyje įgautas žinias, panaudojant jas čia ir dabar bei integruojant į savo kasdienybę, ko skatinimas ir yra vienas pagrindinių projekto siekių.


      Ir, žinoma, ne mažiau svarbi yra ir komunikacinė užsiėmimų dalis, kurių metu dalyviai atlieka užduotis susipažindami ir bendradarbiaudami tarpusavyje, tad nemažai svarbūs tampa ir komandiniai bei susipažinimo žaidimai. Šį dalis kuria unikaliai jaukią projekto atmosferą, kuri padeda kiekvienam dalyviui saugiai jaustis kitų dalyvių apsuptyje, kartu su visais įveikiant vidinius trikdžius kelyje link sėkmės, mokantis dirbti komandoje, lyderiauti ir jaustis drąsiai.


Pagyvinant šį aprašymą, kviečiame peržiūrėti Elenos atsiliepimą apie atviruosius Karjeros klubo užsiėmimus:      Svarbu pabrėžti, jog siekiant, kad mūsų visuomenėje didėtų sėkmingų ir tikslingų jaunuolių kiekis, kurie sąmoningai renkasi ir kuria savo karjeros kelią, vien motyvuojančių paskaitų ir praktinių užsiėmimų neužtenka, tad vieną svarbiausių dalių mūsų programoje užima būtent asmeninės dalyvių konsultacijos ir mentorystė jų asmeniniuose tiksluose.


     Kiekvienam dalyviui yra priskiriamos trys asmeninės konsultacijos su trimis skirtingais karjeros konsultantais. Kiekvienas jų turi savo unikalų darbo stilių, patirtį bei požiūrio taškus, ko pasekoje dalyviai turi galimybę susidaryti įvairiapusį ir pilnavertį paveikslą apie save, savo potencialą ir asmeninius siekius. Pirmo susitikimo metu dalyviai gilinasi į asmeninio pašaukimo klausimą, antrojo susitikimo metu - kuria ir struktūruoja konkrečius tikslus, kurių tuoj pat imasi siekti, o trečiasis susitikimas padeda įsigilinti į vidinius išgyvenimus ir labiau suprasti tam tikrų pasirinkimų, baimių ir gyvenimiškų situacijų esatį bei priežastis, kas taip pat tiesiogiai veikia asmeninio tapsmo kelią.


     Visą šį kelią karūnuoja ir įtvirtina asmeninių susitikimų su svajonių srities ekspertais bei praktikos svajonių srityje organizavimas, kas leidžia kiekvienam dalyviui prisiliesti prie savo svajonių srities ir įgyti tiesioginės patirties.

Kviečiame peržvelgti dar kelis atsiliepimus apie projektą iš jo dalyvių:

Giedrės atsiliepimas:Kipro atsiliepimas:
Gintarės (Karjeros klubo įkūrėjos) atsiliepimas:
Ir dar šiek tiek atsiliepimų iš dalyvių:

Aistės atsiliepimas:
"Buvo naudingas tiek buvimas bendruomenėje, tiek asmeninės konsultacijos su Gintare, Giedre ir Olegu. Nuramino ir paskatino nesustoti procese. Pokyčiai: Pradėjau mokytis ilgus siekimo procesus skaldyti į mažesnius. Suvokiau kodėl man neveikia tai, kas neveikia ir kodėl sukuosi kaip voverė rate. Aiškiau suvokiu finansinės naudos būtinumą, ne tik savanoriavimo. " 

Rožės atsiliepimas:


"Karjeros klubo suteikta nauda nesutelpa į projekto pavadinimą. Tai ne tik apie tai, kaip pasiekti savo norimos karjeros, tai gilinimasis į save, savo stipriųjų savybių suvokimas, tobulinimas. Ypatingai džiaugiuosi tuo, kad turėjom individualias konsultacijas su 3 lektoriais. Olegas padėjo išgryninti tai, ką vis bandžiau paslėpti. Suvokiau savo lyderystės galią. Gintarė įkvėpė imtis praktikos, iškart gavau pasiūlymų kur galiu įgyti patirties. Giedrės konsultacija sustiprino vidinius gebėjimus, padėjo suprasti, ką galiu tobulinti ryšyje su žmonėmis. Esu labai dėkinga karjeros klubui, kad šitokia gausa ir įvairove paskaitų per tokį trumpą laiką sugebėjo sustiprinti mane kaip žmogų ir ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pradėti savo kelią karjeroje ir veikloje, kuri man suteikia daugiausia džiaugsmo."  


Elvyros atsiliepimas:


 "Per šiuos mėnesius, kol vyko karjeros klubas sužinojau daug įdomios ir naudingos informacijos, kurią galėjau pritaikyti sužinant daugiau apie save, savo galimybes, talentus. Tuo pačiu informacija galėjau pasidalinti su savo šeima, draugais. Bendrųjų seminarų metu patiko, kad galėjome dalintis savo įžvalgomis bei išgirsti kitų, labai nustebino kiek aplink skirtingomis pasaulėžiūromis yra žmonių, kiek skirtingų požiūrių, gera atrasti, kad net ir esat su skirtingais pašaukimais esame siejami panašių pagrindinių tikslų. Išmokau apie save, apie tikslo siekimo būdus. Kiekvieną kartą išėjus iš individualios konsultacijos pasijausdavau keistai, gerąja to žodžio prasme, nes vis atrasdavau kažką naujo. Susitikime su Olegu aiškinausi geriausią siekiamo karjeros tikslo plano strategiją, Gintarė padėjo suprasti, kas man iš tiesų rūpi, supratau kokios yra mano baimės, trukdžiai, bei pradėjau atrasti savo gebėjimus, su Giedre pradėjau pripažintu savo giluminius jausmus, aiškinomes apie apimančias emocijas, gyvenimo skaičiaus patikėtos misijos ypatybes. Projektas man buvo labai naudingas, daug apie save sužinojau. Labai dar patiko bendra užsiemimų atmosfera, nors ir keisdavosi žmonės buvo smagu. "


Kipro atsiliepimas:


"Jaučiu pokyčius ir nemenkus. Jaučiuosi daug laisvesnis, susidirdamas su tais pačiais sunkumais, juos daug lengviau priimu, lengviau imuosi veiksmų, priimu sprendimus, ir nebedvejoju tiek daug ar priėmiau gerą sprendimą, ar ne. Šitų pokyčiu išties ilgai nepastebėjau, nes jie jautėsi kaip savaime suprantami dalykai. Bet dabar gana aišku, kad jie ne šiaip sau atsirado. Labai jautėsi stiprus palaikymas is visu trijų mentorių, paskaitose ir asmeninėse konsultacijose, labai daug naudingų įžvalgų."

Giedrės atsiliepimas:


"Susitikimai man padėjo patikėti, kad reikia daryti ne tai, kas yra "saugu", o tai, ką iš tikrųjų noriu veikti. Supratau, kad tai yra įmanoma ir dabar jau pradėjau dar labiau eiti tuo keliu."

Mildos atsiliepimas:

"Be galo džiaugiuosi, kad atradau Žalianamį, o ypač Karjeros klubą, nes čia per kelis mėnesius apie karjerą ir jos galimybes sužinojau daugiau, negu per visus 11 metų mokykloje. Visos paskaitos, kuriose dalyvavau buvo įdomios ir naudingos ne tik turinio prasme, bet ir bendravimu su kitais dalyviais ir mokymasis iš jų. O labiausiai džiaugiuosi asmeninėmis konsultacijomis, nes sužinojau daug naujo apie save ir ėmiau svarstyti naujus karjeros kelius. Olego konsultacija įkvėpė produktyviau išnaudoti savo laiką, pokalbis su Tavimi - išsikelti tikslus ir apsvarstyti, koks darbas labiausiai realizuotų mano talentus ir vertybes, o Giedrė atskleidė daug mano savybių ir kaip galėčiau geriausiai jas panaudoti. Jūsų dėka jaučiuosi labiau užtikrinta dėl ateities, pradėjau labiau planuoti laiką, vėl grįžau prie rašymo. "

2017 m. rugpjūčio 30 d., trečiadienis

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

KARJEROS KLUBAS

Jeigu esi iš tų jaunuolių, kurie visiškai apsisprendė dėl trokštamos gyvenime veiklos krypties, arba dvejoji tarp kelių iš jų, siūlome pasinaudoti asmeninės pažintinės praktikos organizavimo galimybe. Jos metu vyksiančioje savaitės trukmės programoje turėsi galimybę susipažinti su savo svajone iš arti, apčiuopti veiklas, pabendrauti su ekspertais, užduoti rūpimus klausimus, kurie padės tinkamai pasiruošti būsimai ateičiai, o, galbūt, netgi ir įsidarbinti.

Mūsų projekte jau yra buvę pavyzdžių, kuomet dalyviams asmeninių susitikimų metu buvo pasiūlomas darbas. Ne visada stereotipas dėl reikalaujamos darbo patirties yra teisingas. Šiuolaikiniai darbdaviai jau pradeda suprasti, kokia svarbi ir neįkainojama yra nuoširdi jauno žmogaus motyvacija, bei jaunatviškas entuziazmas.

Taip pat nepamiršk, jog prie šios priemonės yra sveikintinas dalyvavimas Asmeninių tikslų siekimo programoje (daugiau apie ją skaityk ČIA) .

Apsisprendei? Užpildyk žemiau pateiktą anketą ir lauk mūsų atsakymo.
Dalyvavimas nemokamas.

(Norėdami tęsti anketos pildymą, naudokitės anketos slankikliu)

INDIVIDUALUS DARBAS TIES TIKSLAIS

KARJEROS KLUBAS

Esi moksleivis ar studentas ir jau spėjai susimąstyti apie būsimą karjerą? Jauti, kad gyvenimas linksta priešingon pusėn, nei tavo tikrosios svajonės? Nežinai nuo ko pradėti?
Nesijaudink, viskas gerai, mes būtent tam ir esame, kad tau padėti žengti šiuos sunkiausius žingsnius.

Kassavaitiniai atvirieji mokymai sekmadieniais nėra vienintelė mūsų veikla. Mes taip pat organizuojame individualių tikslų siekimą uždaruose grupių užsiėmimuose ir dirbame individualiai, žingsnis po žingsnio gvildenant, formuojant ir įgyvendinant tavo asmeninius tikslus.

Programa trunka nuo 3 iki 6 mėn. Į ją įeina kelios asmeninės konsultacijos siekiant asmeninio tikslo, asmeninės svajonių karjeros pradžios "portfelio" formavimas (CV, motyvacinis laiškas, veiksmų planas ir variacijos), pažintinės praktikos, o tam tikrais atvejais ir įdarbinimo organizavimas (daugiau apie tai ČIA), komandinio ir individualaus darbo įgūdžių stiprinimas.

Ar tau tai aktualu? Užpildyk dalyvio anketą, pateiktą žemiau, ir lauk greito atsakymo.
Programa yra nemokama ir įgyvendinama visus metus.

(Norėdami tęsti anketos pildymą, naudokitės slankikliu anketos viduje)

KASSAVAITINIAI NEMOKAMI RENGINIAI

KARJEROS KLUBAS

Kokiame gyvenimo etape šiuo metu esi?
 • Galbūt dar tik pradedi susipažinti su pačiu savimi, trokšti išsilaisvinti iš vidinių kompleksų, baimių, stereotipų?
 • Galbūt aktyviai ieškai savęs ir nori pagaliau suprasti, kokia gi yra toji tau skirta profesija, veikla?
 • O gal jau atradai savo gyvenimo paskirtį, tačiau dvejoji, bijai žengti pirmąjį žingsnį, nežinai nuo ko pradėti?
 • Turi fantastiškai genialią idėją, tačiau trūksta žinių, įgūdžių, drąsos, bendraminčių?
 • Svajoji apie nuosavą verslą ir nenustygsti vietoje, kaip nori pagaliau pradėti jį kurti ir vystyti?
 • O galbūt, jau esi pažinęs visa tai, kas aukščiau aprašyta, ir tiesiog nori pasimėgauti motyvuotų, nestovinčių vietoje žmonių draugija, pasidalinti sava patirtimi, pasisemti įkvėpimo ir pažvelgti į savo gyvenimą naujai?
 • Mėgsti jaukius, nuoširdžius ir prasmingus pokalbius prie puodelio arbatos ar kavos su saldumynais?

Jeigu bent į vieną iš šių klausimų atsakei teigiamai, vadinasi kassavaitiniai "KARJEROS KLUBO" atvirieji mokymai kaip tik tai, ko tau reikia. 

"KARJEROS KLUBAS" - tai nauja pradžia. Tai įkvėpimas veikti. Tai žinios, kurių ant pečių tikrai nenešiosi, nes jos įkris tiesiai į širdį. Tai naujos pažintys. Nauji draugai visam gyvenimui. Tai palaikymas kelionėje link svajonių. Ir link savęs paties. 

Programa prasidės spalio 15 d. ir tęsis iki birželio mėnesio. 


Kaip tapti dalyviu? Tiesiog stebėk renginių skelbimus mūsų Facebook paskyroje, bei "Žalianamio" Facebook paskyroje. Užsiėmimai vyksta kiekvieną sekmadienį.
Ir ateik. Mes laukiam.

KVIEČIAME DALYVAUTI PROGRAMOJE!

KARJEROS KLUBAS


"Karjeros Klubo" mentoriai organizuoja paskaitas ir užsiėmimus, rengia lanksčias programas bendradarbiavimui su formalaus švietimo įstaigomis. Galime būti Jums naudingi šiose kryptyse:

Organizuoti ir vesti kassavatinį nemokamą sėkmingos karjeros planavimo būrelį 9-12 klasių moksleiviams Jūsų mokykloje.
Kuo tai naudinga?

 • Kadangi užsiėmimai vedami pačioje mokykloje, moksleiviai jaučiasi saugūs ir jiems tai yra  patogu;
 • Moksleiviai užsiėmimų metu įgauna ir vysto lanksčiuosius įgūdžius (Soft Skills), kurie šiuolaikinėje darbo rinkoje laikomi vieni svarbiausių sėkmingos asmenybės įgūdžių;
 • Ženkliai padidėja moksleivių motyvacija mokantis;
 • Moksleiviai gauna subalansuotą įvairiapusę programą, kurioje susipažįsta tiek su karjeros pradžios aspektais, tiek su verslo pradžios taisyklėmis, tiek lavina savo asmenines savybes, reikalingas karjeros sėkmei;
 • Visa informacija ir darbo metodai atrinkti ir suderinti, bendradarbiaujant tiek su formalaus švietimo specialistais, mokyklų karjeros konsultantais, tiek su darbdaviais.
Štai keletas pavyzdinių temų, kurias nagrinėsime šių užsiėmimų metu:
 • Mokysimės asmeninės paskirties/gyvenimo pašaukimo išsigryninimo metodų;
 • Mokysimės rašyti CV, Motyvacinį laišką;
 • Susipažinsime su skirtingais norimo darbo paieškos būdais;
 • Ruošimės sėkmingam darbo pokalbiui;
 • Simuliuosime įvairias darbo situacijas, mokysimės spręsti konfliktus;
 • Susipažinsime su psichologijos pagrindais, siekiant geriau suprasti aplinkinius;
 • Susipažinsime su veiklų įteisinimo formomis, mokesčių sistema;
 • Mokysimės rašyti verslo planą, o taip pat susipažinsime su marketingo, pardavimų, komunikacijos, ryšių su visuomene sąvokomis ir iššūkiais;
 • Lavinsime asmenines savybes, išsilaisvinsime iš baimių ir negatyvių vidinių įsitikinimų, mokysimės asmeninio efektyvumo, remdamiesi šiuolaikiškiausiais tam skirtais metodais.

Susipažinti su išsamiu mūsų vykdomos veiklos aprašymu galite paspaudę ŠIĄ NUORODĄ:


Taip pat vykdome ir kitokias veiklas, bendradarbiaudami su mokyklomis. Galime:


Pravesti pamokos/paskaitos trukmės (ar ilgesnio laiko tarpo) užsiėmimus 9-12 klasių moksleiviams karjeros planavimo, verslumo, asmenybės tobulėjimo temomis, kurių gvildenimas suteiks mokiniams apčiuopiamos naudos asmeniniame gyvenime;

Organizuoti pamokos trukmės arba išvažiuojamuosius (1-2 dienų) komandos formavimo, motyvacijos užsiėmimus mokinių klasėms arba kitoms darbo grupėms;

Bendradarbiauti organizuojant karjeros savaitę ar kitokius profesiniam tobulėjimui ir karjeros planavimui/asmeniniam tobulėjimui skirtus renginius;

Bendradarbiauti palaikant talentingą jaunimą - realizuojant konkrečių jaunų žmonių talentus, atskleidžiant potencialą, įgyvendinant idėjas plačioje visuomenėje.

Projektas yra pelno nesiekiantis. Visos mūsų siūlomos paslaugos, išskyrus konkrečius veiksmus, reikalaujančios organizavimo ir papildomų priemonių, yra nemokamos. Mielai atsakysime į visus klausimus susitikimo metu arba kitu patogiu Jums būdu. 


Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Distributed By Gooyaabi Templates